Kurumsal.TV

Fon Yatırımcısının Veya Yabancı Ortağın Aradığı Kriterler

Fon Yatırımcısının Veya Yabancı Ortağın Aradığı Kriterler

24 Ocak 2019 14:16

Yatırım almak, sadece finans değil, network ağı, mentorluk ve daha geniş bir vizyon anlamına da geliyor. Ülkemizde son yıllarda hızla yayılan stratejik ortaklık veya bir Fona hisse satışı, uzun ve ince ince yürütülmesi gereken bir proje.


Kurumsal ekibi olarak yatırım konusunda finansman sağladığımız firmalarda, Yabancı Yatırımcının en çok ilgilendiği başlıkları şöyle sıralayabiliriz:
 
 
1.     Girişimcinin işe hakimiyeti, iş planı ve ekibi
2.     Yatırımın geri dönüşü ve exit stratejisi
3.     Pazarın büyüklüğü ve rakipler
4.     Ürünün rakiplere göre farkları, fiyatı, konumu
5.     5 veya 7 yılın sonunda planlanan pirimli hisse beklentisi
6.     Şirketin ihtiyacından az veya çok yatırım talebi olması, iş için istenmesi
Aşağıda yer alan 2010-2015 yılları arası 5 yıllık dönemde, ağırlık verilen ana kategoriler halinde yatırımlar yer almaktadır.
 
SEKTÖR BAZINDA YATIRIM TRENDLERİ
 
 
SONUÇ:

Gelişen ve büyümekte olan her şirketin ihtiyacı olan büyümeyi Finanse edebilme ihtiyacı, Para Piyasalarından da yeterli ölçüde sağlanamaz hale geldi. Bu sebeple, şirketler Sermaye Piyasalarından Finansman arıyor veya Stratejik Ortaklık arayışına giriyor. 
 

Burada en dikkat edilecek konu, Finansman şeklinin çok değiştiğinin bilinmesi ve bu arayış öncesinden bazı hazırlıkların yapılmış olmasıdır. Aksi halde, yıllardır VUK’a (Vergi Usul Kanunu) göre düzenlediğiniz mali tablolarınız, dönüştürülmek zorunda olduğu UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) çevrilirken çok büyük kayıplar yaşanacaktır. 
Halihazırda yeni Bankacılık sistemine göre, şirketlere verilen krediler hesaplanırken 3 kategori ve 3'er alt kategori ile bakılmakta ve klasik ipotek kabul edilebilecek her teminata kredi verilir anlayışı bitmiş görünüyor. Bu da beraberinde Finansal Tabloların özenle hazırlanmasının önemini daha da artırıyor.

"Çalıştığın bir iş üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. İyi bil ki, yılgınlık maskeli bir tembelliktir."

 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #doğuş bektaş #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #konkordato #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları