Kurumsal.TV

Konkordato İşlemlerinde Bağımsız Denetim Mecburiyeti

Konkordato İşlemlerinde Bağımsız Denetim Mecburiyeti

23 Ocak 2019 14:51

Konkordato işlemlerinde mahkemeye sunulacak dosya için Bağımsız Denetim görüşü talep edilmesi ile, reel olmayan işlemler büyük ölçüde engellenmiş olacaktır.


TİCARET BAKANI PEKCAN: Bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları doğrultusunda konkordato ilan edilecek.

*Normalde konkordato adalet bakanlığının konusu. Şirketler itibarıyla biz de takip ediyoruz. Açılan şirketler olduğu kadar kapanan şirketler de var. 979 firma olmuş bu pazartesi itibarıyla.

Konkordatoyla ilgili yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları doğrultusunda konkordato ilan edilecek. Alıcıları zarar sokmak gibi bir niyet varsa kesinlikle izin verilmeyecek.

KANUN METNİNE GÖRE:
MADDE 13 -
“e) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.”

MADDE 14 -
2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir.”

MADDE 15 -
2004 sayılı Kanunun 290 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komiserler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilir. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması zorunludur. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, komiser olarak görevlendirilebilecek, yetkilendirilmiş bağımsız denetçileri liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirir.

Bağımsız Denetim şirketleri ülkede en sıkı ve sistemli denetlenen kurumlardır. Bu tür piyasa bozucu işlemlerde EN BAŞINDAN bu önlemler alınsa ve sorumlu tarif edilse mağduriyetler büyük ölçüde gerçekleşmeyecektir.

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #doğuş bektaş #Erkut yavuz #uğur çalışkan #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #konkordato #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk