Kurumsal.TV

2023 Yılında Gong Çalan Bir Halka Arz Serüveni (Hat-san)

2023 Yılında Gong Çalan Bir Halka Arz Serüveni (Hat-san)

02 Ekim 2023 08:24

Kurumsal.tv ekibi; 2022 yılında çalışmalara başlayan Hat-san Gemi halka arz projesini değerlendirdik. Proje öncelikle Hat-san şirketinin sadeleşmesi amacıyla, iştirakleri Kar İnşaat-Kar Elektrik-Hatsan inşaat gibi grup şirketlerinin hisse devirleri planlamasıyla başladı. Bu süreçte devam eden son 3 yıl denetim raporları çalışmasıyla da takvim işlemeye devam ediyordu.

Eş zamanlı olarak 2022 sonuna doğru Hat-san Geminin sermayesi, 18 Milyondan 188 milyona çıkarılmıştı. Aslında, 360 derece şirket mali tabloları, iştirakleri, ilişkili şirketleri halka arz öncesi halka açık şirket seviyesinde operasyonlarını yapıyordu.

Hat-San Gemi Finansal Büyüklükler

 
2022 Hasılat: 1,1 milyar TL
 
2022 Brüt Kâr: 534,3  Milyon TL
 
2021 Hasılat: 458 Milyon TL
 
2021 Brüt Kâr: 79,9 Milyon TL
 
2020 Hasılat: 384,1 Milyon TL
 
2020 Brüt Kâr: 47,1 Milyon TL

 

HAT-SAN Tersanesi,  Altınova/Yalova’da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamış önemli bir ağır sanayi kuruluşudur. Faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği vb diğer işleri yapmaktır.

Şirketin ana faaliyet alanı yeni gemi ve yüzer havuz inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir.
 
İlk hazırlık süreci diyebileceğimiz aşamadan sonra, Hat-san Gemi KSS(Kayıtlı Sermaye Sistemi) başvurusunu SPK'ya yaptı. SPK incelemeleri ve uzman onayı ile Nisan 2023'de KSS onayını aldı ve 2. aşamayı tamamladı.
 
KSS onayı sonrası; Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi için 09.05.2023 tarihinde halka arz başvurusu yaptı ve 3. aşamaya geçti.
 
Böylece  Borsa ve SPK uzmanlarının incelemesine, Aracı Kurum-Denetim ve Hukuk raporlarının hazırlık sürecine, diğer ek raporlamalar olan değerleme vb raporlamalarına da başladı. Gerek her türlü finansal incelemeler, gerek hukuki incelemeler gerekse de risk faktörleri en ince detayına kadar bu süreçte ülkemizin en önemli ve Uluslararası Kanunlarla incelemeler yapan 2 kurumu SPK-BİST tarafından denetimden geçmiş oldu.
 
Bunlar yanında, Organizsayon yapısı, personel yapısı, sektör durumu, önemli sözleşmeleri yanında gelecek 5 yıl planladığı  Finansal Projeksiyonlar da belirli taahhütlerle incelendi ve onaylandı.
 
3. aşama tamamen bittiğinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Hat-San Gemi halka arzını onayladı.
 
 
 
14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 22,60 TL sabit fiyat üzerinden talep toplama işlemi gerçekleştirildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 14,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 5,7 kat filtrelenmemiş talep geldi.
 
Halka arz sonrası pay dağıtım sonucuna göre toplamda 3.735.529 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Bu paylar, 3.735.310 yurt içi bireysel yatırımcıya, 215 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 yurt dışı kurumsal yatırımcı arasında dağıtıldı.
 
22 Eylül 2023 tarihinde Borsa İstanbulda yapılan Gong töreniyle,  Yıldız Pazar'da "HATSN" koduyla işlem görmeye başladı.
 
 
Gong töreni ile halka arz finali yapılmış oldu.
 
 
 
 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #doğuş bektaş #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları