Kurumsal.TV

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Teşvikleri/Avantajları

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Teşvikleri/Avantajları

23 Ekim 2023 13:11

İstanbul Finans Merkezi (İFM), medeniyetlerin bağlantı noktasında yer alan konumu, dinamik ve nitelikli insan kaynağı ile değişen küresel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir finansal ekosistemdir. Küresel finans mimarisinin yeniden tasarlandığı bu süreçte İFM, bir çekim merkezi olmayı ve öncü küresel finans merkezleri arasında konumlanmayı hedeflemektedir. 

İFM, varlığa dayalı finansmanı öne çıkaran katılım finans ve dijitalleşen dünyaya yeni açılımlar kazandıran finansal teknolojiler ile gelişmeyi amaçlayan stratejisi ile de diğer merkezlerden ayrışmaktadır. TCMB, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bankacılık ve banka dışı finans kurumları, sermaye piyasası kuruluşları, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarla finansal kümelenme bölgesi olacaktır. 

3,4 milyon m2 alan üzerine kurulan İFM; 1,4 milyon m2 ofis alanı, 100 bin m2 alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezine sahiptir. Faaliyet alanları şöyledir;

Bu finansal ekosistem, İFM’nin diğer benzeri küresel finans merkezleri gibi özel statülü bir alan olarak kurulmasını teminen 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile 2022 yılında resmileşmiştir. İFM ekosisteminde yer almak; sağlanan teşvikler ve diğer kolaylaştırıcı yapılardan faydalanmak için İFM Portalı üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılarak katılımcı belgesi alınması gerekiyor.

Teşvikler

- Finansal Hizmet İhracatı, %100 Kurumlar Vergisinden ve BSMV'den istisna

- Yurtdışında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerin istihdamında %60’ı gelir vergisinden istisna

- Uluslararası Ticaret, %50 Kurumlar Vergisinden istisna

- Yabancı personel istihdam teşvikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri’nde yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor; 100 binden fazla proje üretiliyor. Bu alandaki çalışmalarla, son 5 yılda Ar-ge harcamaları yüzde 161 artarak, İstanbul’un Küresel İnovasyon Endeksi’nde 18 basamak yükselmesini sağladı.

İFM'de bu ekosistemde ülkemize çok faydalar sağlayacaktır.

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #doğuş bektaş #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları #ifm #istanbul finans merkezi