Kurumsal.TV

İklim Değişikliğinin Finansal Piyasalara Etkileri

İklim Değişikliğinin Finansal Piyasalara Etkileri

20 Eylül 2023 11:43

İklim değişikliğinin, sermaye sağlayıcılarına ve bu sermayenin yayılmasından sorumlu aracılara etkisi üzerinde durduk.

Bu aracılar bankaları ve varlık yöneticilerini içeriyor. Varlık sahipleri emeklilik fonlarını, sigorta şirketlerini, ulusal varlık fonlarını içermektedir. Yatırımcılar ve finans kurumları ise, bireylerin emeklilik fonlarını ve tasarruflarını yönetmektedir.
 
Yatırımcılar ve Finansal Piyasalar Riskleri
 
Deniz seviyesinin yükselmesi, seller ve kuraklık oluşması
Seller ve kuraklıklar da dâhil olmak üzere büyük ölçekli şiddetli hava olaylarından kaynaklanan yıllık ekonomik kayıpların artması tahmin ediliyor.
 
Gıda güvenliği
Tarımsal ürün piyasalarında görülen dalgalanmaların artması ve fiyatların yükselmesi bekleniyor. 
 
İş gücü
Ağır işçilik gerektiren sektörlerdeki üretimi önemli ölçüde düşürebilir veya üretimin devamının sağlanabilmesi için ek yatırımlar gerekmesi bekleniyor.
 
Yükümlülükler
Yatırımcılar ve finans kurumları iklim değişikliğinin kendi yükümlülüklerini artıracağını düşünüyor.
 
 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan 196 ülke ve Avrupa Birliği, her yıl İklim Zirvesi’nde bir araya geliyor ve iklim mücadelesini güçlendirmek için müzakereler yürütüyor.
 
2018, 2030 ve 2050’de kaynaklara göre hedeflenen Enerji Üretim kaynakları şöyle:
 
 
En Önemli Soru: Doğal faktörler küresel ısınmanın nedeni olabilir mi?
 
Olamaz! Bilim insanları, gezegenin sıcaklığını etkilediği bilinen doğal faktörleri ayrıntılı olarak incelemiş ve bu faktörlerin yeterince değişmedikleri sonucuna varmıştır. Bilimsel tespit şudur; küresel ısınma, jeolojik zaman ölçeğinde son derece hızlı ilerlemekte olup, insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazı emisyonlarının dışında, bu hızlı ısınmayı açıklayacak başka bir faktör yoktur. Çalışmalara göre; iklim değişikliğinin birincil suçlusu fosil yakıtların yakılmasıdır. (Kaynak: https://iklim.gov.tr/sss/iklim-degisikligi )
 
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1994 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Sözleşme’nin en üst düzey karar alma organı olan İklim Zirvesi’nde üyeler, küresel sıcaklık artışını 1,5℃ ile sınırlayacak politikaları tartışıyor ve somut adımların atılmasına yönelik işbirlikleri geliştiriyor. Sözleşmeye 2004 yılında taraf olan Türkiye müzakerelerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca temsil ediliyor. En son 28.’si gerçekleşen İklim Zirvesi, diğer deyişle COP28, 30 Kasım -12 Aralık 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirliği'ne bağlı Dubai'de düzenlenecek.

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #doğuş bektaş #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #iklim değişikliği #Paris İklim Anlaşması #COP28 #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları