Kurumsal.TV

Bağımsız Denetim Sektörü, Sektörün Bağımsızlığı ve Gelişimesine Yönelik Düzenlemeler

Bağımsız Denetim Sektörü, Sektörün Bağımsızlığı ve Gelişimesine Yönelik Düzenlemeler

18 Nisan 2023 12:20

Dünyada bağımsız denetim, kamu yararına çalışan en kilit kurumlar arasında görülmektedir ve bu işin kalitesini artırmak için 50 yılı aşkın zamandır stratejiler geliştirilmekte, kanunlar çıkarılmakta, sektör teşvik edilmektedir.

16 Nisan 2014 tarihli ve (AB) 537/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği, kamu yararına çalışan kuruluşların yasal denetimine ilişkin bazı kanunlar onaylamıştı. 

Yasal denetçiler ve denetim firmaları, kamu yararına çalışan kuruluşların yıllık ve konsolide finansal tablolarına halkın güven derecesini artırmak amacıyla bu kuruluşların yasal denetimlerini yapmakla kanunen görevlendirilmiştir.  
 
İyi denetim kalitesi, mali tabloların bütünlüğünü ve etkinliğini artırarak piyasaların düzenli işleyişine katkıda bulunur. Bu nedenle, yasal denetçiler özellikle önemli bir toplumsal rolü yerine getirirler.
 
1. Denetlenen kuruluşlara yasal denetim (denetim dışı hizmetler) dışında belirli hizmetlerin yasal denetçiler, denetim firmaları veya ağlarının üyeleri tarafından sağlanması, bağımsızlıklarını tehlikeye atacağı görüşüne varılmıştır. Bu nedenle, denetlenen kuruluşa, ana teşebbüsüne ve grup içindeki kontrol edilen teşebbüslerine, belirli vergi, danışmanlık ve danışmanlık hizmetleri gibi bazı denetim dışı hizmetlerin sağlanmasının yasaklanması uygundur, denmiştir.
 
Ülkemizde Bağımsız Denetim şirketleri, bu kanunun aksine müşterilerine şu hizmetleri de sunmaktadır:
 
1. Vergi Danışmanlığı ve Planlaması
2. Tam Tasdik
3. Muhasebe ve Defter Tutma Hizmetleri 
4. Değerleme Çalışmaları
5. Organizasyonel Danışmanlık
6. İç Denetim
7. Halka Arz Danışmanlığı
 
Bağımsız denetim yanında grubun neredeyse her işini yaparız yaklaşımı, bağımsız denetim kalitesini tamamıyla yok ettiği gibi bağımsızlığı da bitirmektedir.
 
2. Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği, kaliteyi artırmak için Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nu (ESRB) kurmuştur. ESRB'nin rolü, sektörde sistemik risk oluşumunu izlemektir. Yasal denetçilerin ve sistemik olarak önemli finansal kurumların denetim firmalarının erişebildiği bilgiler göz önüne alındığında, bu kurum hem sektörü geliştirmekte hem de denetim sektöründe uzmanlaşmayı artırmaktadır.
 
3. Kamu yararına çalışan kuruluşlar tarafından birden fazla yasal denetçi veya denetim firması atanması, mesleki şüpheciliği pekiştirecek ve denetim kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu önlem, denetim piyasasında daha küçük denetim firmalarının varlığıyla birleştiğinde, bu tür firmaların kapasitelerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak ve böylece kamu yararına çalışan kuruluşlar için yasal denetçiler ve denetim firmaları seçimini genişletecektir. Bu nedenle, yasal denetimi yürütmek için birden fazla yasal denetçi veya denetim firması atamaya teşvik edilmeli ve teşvik edilmelidir.
 
Görüldüğü üzere, Bağımsız Denetim sektöründe işe başlayanların %95 inin 3 yıl içinde istifa vb sebeplerle sektörden ayrıldığı bilinen bir gerçek iken, Avrupa Parlamentosu kendi bekası için önemli gördüğü bu sektöre her türlü desteği-teşviki vermekte ve küçük/yerel firmaları desteklemektedir.
 
Pazarın 5-10 denetim firması tarafından domine edilmesini büyük risk görmektedir!
 
İngiltere Rekabet Kurumunun, İngiltere’de halka açık şirketlerin en az iki denetim firması tarafından denetlemesi ve bu firmalardan birinin ise 4 büyükler dışında olması yönünde zorlayıcı kararları bulunuyor. Bu uygulama hali hazırda Fransa’da zorunlu olarak uygulanmaktadır, üstelik bu uygulama Fransız Ticaret Kanununda yer almaktadır!
 
Görüldüğü gibi, Bağımsız Denetim bir ülkenin tüm sermaye piyasası kurumlarını, patronları, çalışanları, yatırımcıları, müşterileri, bankaları, her türlü düzenleyici denetleyici kamu kurumlarını etkisine alan-bilgilendirme sunan, bunca taraf etkileyen belki de yegane sektör durumunda. Avrupa da ABD de bu sektörü herşeyin merkezine konumlamış ve gözü gibi bakıyor, sektörün tüm paydaşlarını destekliyor ve teşvik ediyor.
 
Ülkemizde SPK, Borsa İstanbul, KGK, MKK, TCMB, BDDK, Takasbank gibi kurumların tüm çalışma sistemi Bağımsız Denetim üzerine kurulmuştur. Kamu Yararı gözeten bu seviyede önemli belki de başka sektör yok iken bu kurumların Denetim Şirketleri için herşeyi yapmaları, desteklemeleri ve önlemler almaları gerekir! Yaklaşık 600 halka açık şirketin 500 tanesini 4 denetim firmasının denetliyor olması, kalan 100 tane denetim firmasının gelişmesini imkansız kılmaktadır. Sektörde Sorumlu Denetçilerin sistemde kalma süresini artırmakla başlamak, Sorumlu Denetçilere yeni görevler ve teşvikler vererek desteklemek en hızlı can suyu olacaktır!
 
2022 yılında 41 şirket halka arz edildi, 100 milyar üzerinde kaynak akışı oldu, 3,5 milyon yatırımcı işlem yaptı. Her halka arzda son 3 yıl denetleyen denetim firması yanına halka arz danışmanı olarak da bir denetim firması seçilmesi zorunlu hale gelirse birçok faydaları olacaktır.
 
 
 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #doğuş bektaş #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları