Kurumsal.TV

Bankacılık Sektörü 2023 Değerlendirmesi

Bankacılık Sektörü 2023 Değerlendirmesi

03 Mayıs 2023 10:16

Ekim 2023, Bankalarda maliyet ve sıkılaşma baskısı artıyor

BDDK Ekim ayı verilerine göre, TCMB’nin sıkılaşma süreci ile beraber tahvil faizleri ve mevduatlar ile sağlanan kaynak maliyetlerindeki artışların banka karları üzerindeki etkisi artıyor. 2023 yılı Ekim ayındaki bu zayıf veriler yılın son çeyreğine dair finansal performans beklentilerini de olumsuz etkileyebilir.

Bankacılık sektörü Ekim ayı net karı 46,4 mlrTL ile aylık %48, yıllık %6 küçüldü. Bununla beraber, sektörün ilk on aylık toplam net karı 486,0 milyar TL ile 2022’nin aynı dönemine göre yıllık %45 artış gösterdi. 12 aylık kümülatif net kar büyüme oranı ise, istisnai bir yıl olan 2022’de %400’leri gördükten sonraki düşüş trendine devam ederek %60’a geriledi.
 
TCMB’nin sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaştığı görülüyor. KKM’den çıkış sürecinin de geride kalmasıyla, mevduat faizlerindeki artış eğilimi önümüzdeki aylarda hız kesecektir. Ek olarak, ülke risk primlerindeki gerileme ve kredi faiz oranlarındaki artışlar ile sektörün karlılık performansı ilerleyen aylarda yeniden toparlanabilir ve geçmiş yılların ortalamasına göre çok daha yüksek değerlerde denge bulabilir.
 
İlk on ayda, sektörün aktif büyüklüğü 21,8 milyar TL ile yıllık %62 büyüme sergilerken enflasyon civarında büyümeye devam ediyor. Benzer şekilde kredilerde, mevduat toplamında ve özkaynaklarda da sırasıyla yıllık %56, %66 ve %53 büyüme görülüyor. Gelirler tarafında ise, net faiz gelirlerinde 76,2 milyar TL ile yıllık sadece %2 artış görüyoruz. Sektörün ücret & komisyon gelirleri ve temettü gelirlerinde ise sırasıyla yıllık %162 ve %213 artış yaşandı. Özsermaye karlılığında ise, Ekim ayı için yıllıklandırılmış veride geçen yıl görülen %47,5’e ve Eylül’de görülen %57,7’ye göre %28,5 ile belirgin bir düşüş hesaplıyoruz.
 
Kaynak: Tacirler Yatırım
 
Sonuç olarak, kaynak maliyetlerinde artışın tekrar hızlanması ve portföy varlıklarında yaşanan kayıplar sektörün Ekim ayında ivme kaybettiğini gösteriyor. Bankalara ilişkin beklenti ve hedeflerin karışık seyrettiği, 2024’e dair makro beklentilerin belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. BDDK Ekim verileri, güçlü 2023 üçüncü çeyrek sonuçları ardından dördüncü çeyreğe dair beklentileri kısmen limitleyebilir. Bununla beraber, rasyonel politikalara geçiş süreci, kredi risk primlerindeki gerileme ve derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerindeki iyileşme sektör için destekleyici kalmaya devam edecektir.

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #doğuş bektaş #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları #2024 halka açılacak şirketler