Kurumsal.TV

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

24 Ocak 2019 09:23

Borsa İstanbul'un konusuna giren Halka Arz, Yabancı Yatırım, Fon, Özel pazar, Gelişen İşletmeler Piyasası (Gip), Yabancı Ortak,   Bist Özel Pazar gibi Sermaye Piyasalarından gelen Finansman kaynakları belirli kategorilere ayrılır.


BIST (BORSA İSTANBUL) : Borsa İstanbul’un teşkilatlanmış 3 adet ana Finansman Pazarını yazalımBorsa İstanbul Piyasaları 3 ana grupta işlem görmektedir:

 

 

 

Çok farklı endüstriyel sektörlerden halka açık şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır.

 

 

 

 

Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasadır. 

 

 

 

 

Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likide sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlar.

 

 

 

 

Yukarda sayılan 3 ana Pazara ek olarak bir diğer piyasa ise, Borçlanma Araçları Piyasasıdır. Tahvil-Bono vb kesin alım-satım işlemleri ile repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasadır.

 

 

Halka Arz Seferberliği kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) arasında 07.08.2008 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmış ve birçok şirket Sermaye Piyasaları ile tanışmıştı. Dünya Piyasalarında faizlerin düşmesi ile 2 senedir beklenen ilgiyi görmeyen halka arzları artırmak için, Hükümet 2023 hedefleri kapsamında bir dizi düzenleme için adımlar attı. 

 

 

  • Açıklanan tasarıya göre, Halka açılan şirketlere 5 yıl Kurumlar Vergisi indirimi yapılması öngörülüyor. 
  • Aracı Kurumların, 6 ay süreyle Halka Arzdaki fiyatın altında hisseyi satmasına ilişkin yasak 27.02.2015’de yürürlüğe girdi.

 

 

Şimdilik yeterli görünmese de ileriye dönük olarak Halka Arz ve Kurumsal Yapılara olan ihtiyacın zorlayıcı etkisi ile, her şirket Sermaye Piyasalarını düşünüyor olacak gibi görünüyor. ABD ‘de 300 bine yakın şirket Sermaye Piyasalarını kullanırken bizde bu rakamlar 10 binlerin altında kalmakta. Son yapılan düzenlemelerle; cirosu 100 Milyon TL, aktif toplamı 50 Milyon TL ve çalışan sayısı 200 üzeri kriterlerinin 2 sini sağlayan şirketlere Bağımsız Denetim zorunluluğu getirildi. Halka Açık olmanın en korkulan yönü olan Bağımsız Denetim, çok kısa sürede bir zorunluluk olacağı için, buna erken hazırlanan her şirket hem bir mecburiyeti yerine getirmiş, hem de Sermaye Piyasalarından Finansman sağlama yolunda adımlar atmış olacaktır.

 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #doğuş bektaş #Erkut yavuz #uğur çalışkan #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #konkordato #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk