Kurumsal.TV

Halka Arza Giden Yol Nerede Başlar

Halka Arza Giden Yol Nerede Başlar

05 Haziran 2019 14:28

Şirketlerin Sermaye Piyasalarından finansman sağlaması, aslında kurumsallığa ve şirket ömrünü uzatmaya giden en doğru yoldur. Halka Arz süreçlerini, birçok halka arzda Proje Yöneten Doğuş Bektaş ile konuştuk.

Öncelikle geri ödemesiz bir finansman kaynağı olmasına, birçok faydası olmasına rağmen şirketler neden akın akın buraya yönelmiyor?

İki gerekçe piyasada gözümüze çarpıyor:

1. Borsa ve SPK gibi yeni 2 Kurulun gözetim ve denetimine girilmesi

2. Yeterli kriterlerin veya kurumsallık seviyesinin yakalanamamış olması.

Milyarlarca ciro yapmasına rağmen yeterli şirket yönetimi organizasyonunu kuramamış şirketlerimiz, danışmanlık kültüründen de çok uzakta olunca, halka arz gibi devasa bir projeyi bırakın yönetmeyi nereden başlayacağına karar veremiyor. Halka Arz konusunda piyasada yeteri kadar danışman olmaması ve şirketlerin danışmanlık işine bütçe ayırmaması aslında en önemli etken. Milyarlar kazanmak veya kaynak oluşturmak istiyorsanız, önemli bir bütçe ayırmalısınız bu işin öğrenilmesine-planlanmasına ve uygulanmasına.

O zaman aslında nereden başlamak lazım bunu konuşmak daha doğru olur.

ÖN HAZIRLIK

Şirket Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi, Yönetim Kurulu Kararları alınması ve Genel Kurul Kararı ile, denetim raporu ve SPK tarafından istenen birçok evrakla Kayıtlı Sermaye Başvurusu yaparak ilk adımı atıyor. Demekki, ön hazırlık aşamasında bile ya şirket içinde Sermaye Piyasası Mevzuatını ve Halka Arz sürecini bilen bir CFO olmalı-ya da bu maliyetlere girmeden bir danışmanla ilk hazırlıklar yapılmalı

Çünkü, Yönetim Kurulu kararları-Genel Kurullar-Esas Sözleşme Tadilleri-İlk Tanıtım Sunumları-Başvuru Formu-Beyanlar-Gerekçeler-TTSG'ler-Geriye Dönük Tüm Sermaye İşlemleri-Denetim Raporları-Hukuki Durum Raporları-Finansal Raporlar gibi ön hazırlık süreci, halka açık olmayan hiçbir şirkette danışmansız tamamlanamaz-süreç uzar!

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ BAŞVURUSU
 
Ön hazırlık sonrası büyük bir evrak setiyle, şirket anasözleşme değişikliği ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu yaparak 2. aşamaya geçer. Bu süreçte atanan SPK Uzmanı, evraklarla ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uyum kontrolü dahil birçok inceleme ile, dökümanlar eksiksiz bittiği anda Kurula onaya sunar.
 
TARAFLARIN SEÇİMİ-İZAHNAME AŞAMASI
 
Aslında herkesi yanıltan aşama burasıdır. Bu aşamada, Aracı Kurum-Hukuk Firması-Denetçi-Piyasa Danışmanı-Reklam Şirketi seçimleri yapılır. Doğru bir danışmanla ilk aşamayı geçiren firmalar, daha doğru taraf yönetimi yapacaktır. Çünkü, hiçbir Aracı Kurum-Banka-Hukuk firması bu süreçten önce şirkete girmez-destek veremez, izahname aşaması dediğimiz ön hazırlıklar biten şirketler tüm tarafları masaya toplar ve ASIL SATIŞ DÖKÜMANI İZAHNAME HAZIRLIĞI BAŞLAR!
 
BORSA VE SPK HALKA ARZ BAŞVURULARI
 

Şirketin halka arz ve Borsa İstanbul’da işlem görme başvurusu belgelerle tamamlandıktan sonra, şirket merkez ve üretim tesisleri Borsa ve SPK uzmanlarınca ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunulmaktadır.

İşlem görme başvurusunda bulunan şirketin türüne göre (sanayi şirketi, hizmet şirketi, sigorta şirketi, banka vb.) gerçekleştirilen incelemeler arasında çeşitli farklılıklar olsa da temelde aşağıda yer alan hususlar üzerinde durulmaktadır.
 
1- Finansal Verilerin İncelenmesi
 

Finansal verilerin incelenmesinde, şirketin finansal durumunun anlaşılması amacına yönelik olarak statik ve dinamik mali analizin yanı sıra önemli rasyoların analizi yapılır.

 
2- Finansal Olmayan Verilerin İncelenmesi
 
Şirketin finansal olmayan verileri olarak; mamul veya hizmet üretim prosesi, üretim tesisleri, yurt içi ve yurt dışı satışlar, yatırımlar, grup şirketleri ile ilişkiler, hukuki durum, faaliyetin sürdürülmesi ile ilgili önemli sözleşmeler gibi konular incelenir.
 
İNCELEME SÜRECİ BİTİMİNE GÖRE HALKA ARZ TAKVİMİ
Aslında yazıdan da anlaşılacağı üzere, ilk önce PROJE LİDERİNİZİ SEÇEREK Halka Arz sürecine başlarsanız, Ön Hazırlık öncesi ortalık toparlanmış olur, şirket yolculuk öncesi valizini doldurmuş olur ve şirket içinde Sermaye Piyasası Mevzuatı öğrenilerek bilinçli bir proje yürütülmüş olur.
 
Muhtemelen halka arzı bu şekliyle piyasada tek karede özetleyen yegane görsel. (Proje lideri, halka arz süreci yönetmiş bir CFO veya Aracı Kurum/Denetim Firmalarında halka arz yönetmiş Ortaklardır)

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları #halka arz nerede başlar #halka arz adımları