Kurumsal.TV

SPAC (special purpose acquisition company) Halka Arz Amaçlı Çatı Şirket

SPAC (special purpose acquisition company) Halka Arz Amaçlı Çatı Şirket

27 Ocak 2021 11:35

SPAC, Abd de yıllardır uygulanan ve hem şirketlere hem yatırımcılara para kazandıran alternatif bir yatırım sistemi diyebiliriz.

 

Bir Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) kuruyorsunuz, yalnızca birleşme veya satın alma planıyla veya ilgili şirketi halka açmak için oluşturulan bir şirket de diyebiliriz. Genellikle belirli bir sektörde güçlü bir geçmişe sahip, sponsor adı verilen bir grup yatırımcı tarafından oluşturulur. Diğer yatırımcılardan fon toplarlar ve parayı mevcut, özel bir şirketi satın almak için kullanırlar, bu şirketi büyütürler ve daha sonra birleşir veya halka arz ederler.

 

Abd de uzun yıllardır uygulandığı için toplanan fonların iç edilmemesi için de tedbirler geliştirildi. Şimdi, örneğin, bir SPAC yatırımcı parasını, hedef şirket açıklanana kadar güvende tutmak için çekemeyeceği bir banka hesabına yatırmak zorundadır. Bu noktada, yatırımcılar anlaşmanın görünümünü beğenmezlerse, fonlarını geri alabilirler. 2 yıl süre içinde hedef şirket belirlenmeli ve halka arz planlanmalıdır.

*2020 itibariyle 127 SPAC 384 Milyar USD fon oluşturdu(Borsa İstanbulun tüm şirketleriyle toplam değeri 250 Milyar USD).

 

- ilk halka arz (IPO) için daha ucuz, daha hızlı bir alternatif.

- Yatırımcıların parasının tamamı derhal banka hesabına yatırıldığı için risk çok azdır.

- Bir işlemi tamamlamak için açık uçlu bir zaman tahsisi yoktur, takvimi nettir.

- Geleneksel bir halka arzda zamanlama her şeydir ve doğru "pencereyi" kaçırmak tüm motivasyonu bitirip halka arzdan vazgeçirebilir, ancak burada takvim daha uzun ve planlıdır.

- SPAC birleşmesinde, yönetim ekibi genellikle şirket içinde veya yönetim kurulunda kilit danışman olarak aktif bir rol için en az bir kilit kişiyi şirkete yerleştirir ve kurumsallaşma-büyüme anlamında çok katkı sağlar.

- Birçok küçük şirket, geleneksel anlamda bir halka arz için uygun olmayabileceğinden, aynı sektörde birden fazla şirket bu çatı altında fon toplayabilir ve büyütülebilir.

- Başarılı bir planlama olur ise birleşme zamanında yatırımcı ve şirketler için büyük getiri ihtimali çok yüksektir.

 

Halka arz dışında BORSA İSTANBUL muhakkak alternatif finansal enstrüman çeşitliliği oluşturmak zorundadır, devletlerin büyümesi SERMAYE PİYASALARINDAN geçer, şirketleri sadece Para piyasalarına diğer deyişle Banka Kredisine mahkum etmek, büyümeyin demekle eşdeğerdir.

 

GELİŞTİRİLEBİLECEK ALTERNATİFLER

SUKUK

https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20130607/0 

TAHVİL

https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/200993/0

BİST ÖZEL PAZAR

https://www.bistozelpazar.com 

 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #doğuş bektaş #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma