Kurumsal.TV

Korumacı Devlet Politikaları, Finansal Bulaşıcılık ve Ticaret Savaşları

Korumacı Devlet Politikaları, Finansal Bulaşıcılık ve Ticaret Savaşları

03 Aralık 2019 09:33

1971’de ABD Başkanı Nixon yeni Ekonomik Politikasını açıkladı. Hükümet, ithalata yüksek vergiler koyarak doların altına çevrilmesini yasaklamıştı!

Jimmy Carter'ın, Çin'i 1979'da resmen tanıması, ilişkilerin iyileşmesi açısından dönüm noktası oldu. 
 
ABD Kongresi, iyileşen ilişkiler çerçevesinde Ocak 1980'de Çin'e "En Çok Tercih Edilen Uluslar" statüsünün verilmesini onaylayarak Çin menşeli ithal ürünlere yönelik yüksek vergi uygulamasını sonlandırdı.

Çin ise, 2020'den itibaren otomotiv sektöründe yabancı sermaye sınırlandırmasını kaldıracağını duyurdu. Çin’de hali hazırda yabancı oto üreticileri yerli şirketlerle 1994’ten beri ortaklık kurabiliyor, ancak ortaklık oranı %50’den fazla olamıyor.

Günümüzde de yeni kur ve ticaret savaşlarının içindeyiz ve sonuçları eskisinden daha tehlikeli. Küreselleşmenin, türevlerin ve kaldıraç gibi işlemlerin artması, finansal panik ve bulaşıcılığın kontrol altında tutulamaması tehlikeyi artırıyor.

Tarihte ilk kez 2009 yılının başında, Abd'de; ordu, istihbarat ve akademik çevrelerden 60 uzman, Pentagon önderliğinde bir savaş oyunu için olağanüstü önlemlerle korunan bir mekânda toplanmıştı. Bu oyunda düşmanı yenmek için izin verilen silahlar sadece finansaldı: döviz, hisse senedi, tahvil ve türevleri! 

Konvansiyonel savaşın maliyeti ve yıkıcı etkileri yanında, Rusya ve Türkiye gibi ne yapacağı belli olmayan ülkelerin test edilememiş gücü sebebiyle SAVAŞIN MECRASI değiştirilmişti...

Kur ve Ticaret savaşları yanında özellikle ABD ile ülkemiz arasındaki BÜYÜK KRİZLER:

- 2016 yılında Papaz Brunson tutuklanmıştı ve ABD bazı yaptırımlar uygulamıştı.

- 2017'de ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması sonrası, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. 

- 2019'da ABD, Türkiye'ye F-35 satışının geçici durdurulmasına karar verdi.

Tüm bunlar, devletleri katı önlemler almaya iterken vergi oranı ülkemizde %35'den %40'a çıkması yanında ithalatı kısıtlayıcı birçok önlem de alındı. Savaş devam ettikçe, özel kazanç ve ürünlere ek vergiler ile altına ve dövize kaçışı engelleyecek ek vergiler de gündeme gelecektir.

Dikkatle incelenirse, 2008 yılında gizli-2015 yılında açıktan ilan edilen finansman savaşlarının devamı ve SANAL PARA veya YENİ REZERV PARA dönemine girilinceye kadar da devam edecek bir planlı hareket görmekteyiz. Bu tip planlı harekette dövize veya başka yere kitlesel kaçış yapanlar zararlı çıkacaktır zira istenen de budur.

Ticaret-Kur ve Enerji savaşları KAYNAK KAPMA mücadelesidir ve nerede duracağı belirsizdir! Nasıl ki Abd; Citigroup, Merill Lynch, UBS ve Morgan Stanley’i desteklemek için 100 milyar dolara yakın vergilerden topladığı kaynağı bu kurumlara aktardı ise devletimiz de kaynak kapmak için yerli ve millileşmesini istediği alanlara yatırım yapmalıdır. Çünkü tüm büyük devletlerin varlık fonları paravan şirketleriyle; teknoloji çalmak, yeni projeleri sabote etmek, petrol-uranyum-bakır-altın gibi stratejik emtia piyasalarını karıştıran işler yapmak, rekabeti engellemek, ihalelere fesat karıştırmak, içeriye ajan sokmak, finans piyasalarını manipüle etmek, olumsuz nüfuz kullanmak gibi işlemleri artırarak devam ettirmektedir.

Bu anlamda ülkemizde yerleşiklerin döviz mevduatına bakıldığında, planlanan şekilde bir yığılma gerçekleşmiş görünüyor:

Finansal panikle gerçek kişiler, son 1 yılda 40 Milyar USD dövizi mevduata yatırmıştır, kayıtdışı döviz de en az bu kadar artmıştır. Geçen yıl 6,60 larda seyreden ve sonra gevşeyen USD bugün 5,70 lerdedir.

2020 yılıyla ilgili tahminlerde bulunmak gerçekten çok güç olsa da, artık ticaret ve piyasaların bu yeni düzlemde devam edeceğini söylemek de kahinlik gerektirmiyor. Piyasalardaki uyuşukluk, bıkkınlık ve bir görelim anlayışını ortadan kaldırmak için adaletli-sürdürülebilir-kültürümüze uygun ticari destekler düşünülmelidir.

 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #konkordato #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #ticaret savaşları #Nato